Endüstriyel Arıtma Proje Taahhüt Bakım Onarım. - Nastek Mühendislik

Mekanik Elektrik ve Endüstriyel
EN | RU

İçeriğe git
Tam Otomatik Kimyasal Arıtma
Türkiye'de İlk ve Tek
NASTEK daima en iyi en ileri.
Atık su arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atık suların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik proseslerin birini ya da birkaçını kapsamaktadır.
İlk arıtma, atık sudaki katı maddelerin bertaraf edilmesini kapsayan fiziksel arıtma ünitelerini içerir. İkinci arıtma organik, maddelerin gideriminde kullanılan biyolojik ve kimyasal arıtma ünitelerini içerir. İleri arıtma bu işlemlere ilaveten ikincil arıtmada giderilmeyen kirleticilerin atılmasında kullanılan prosesleri kapsar.
Endüstriyel atık su arıtma tesisleri çeşitli sektörlere göre tedarik edilmektedir. Özellikle gıda, otomotiv, tekstil, kağıt/kağıt hamuru ve selüloz, kimya ve ilaç endüstrisi gibi büyüklüğü ne olursa olsun güvenli, çevreye uyumlu günlük atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi teknolojileri takip eden çözümler sunuyoruz.
Ürünlerimiz devlet teşfikli olup son sistem arge çalışmasıdır. İşletmenize özel projelendirip tesis edeceğimiz tam otomatik bu arıtma sistemine KDV siz ve uzun vadeli düşük faizli devlet destek kredisiyle oldukca ekonomik şartlarda sahip olabilir, doğaya verilecek zararları ve personel giderlerinizi enaza indirebilirsiniz.
ENDÜSTRİYEL ARITMA

Yüksek kirlilik ihtiva eden atıksuların arıtılması kimyasal arıtma sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. Kimyasal arıtma üniteleri tasarlanırken arıtma yapılacak tesisin ve kimyasal atıksuyun niteliği dikkate alınarak uygun proses ve yöntem seçilir. Kimyasal arıtma ünitesi paket olarak da imal edilebilir. Bu şekilde kimyasal arıtma üniteleri fabrikanın taşınması  durumunda kolayca de-montaj yapılarak yeni yerine montajı yapılabilir.

Kimyasal arıtma üniteleri bir çok sektörde tercih edilebilir. Kimyasal arıtma ünitelerinde su kirliliği baz alınarak istenen çıkış suyu kalitesine göre fiziksel veya biyolojik paket arıtma üniteleri de kullanılabilir.

Kimyasal arıtma ünitelerinde yüksek KOİ değerlerinde gelen atıksu indirgemek için dengeleme haznesine oksijen verilebilir. Genel olarak kimyasal arıtmalarda koagülasyon, flokülasyon, çöktürme ve nötralizasyon işlemi gerçekleştirilir. Kimyasal arıtma öncesi fiziksel bir arıtım gerçekleştirerek atıksu içerisindeki yük azaltılabilir. Bunun için mekanik ızgara, tambur elek, DAF ünitesi gibi ekipmanlar kullanılabilir.

Kimyasal arıtmalarda uygulanan proses genel olarak diğer yöntemlerle uzaklaştırılamayan suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi veya kolloidal ve askıda maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderildiği proseslerdir.

Bu yöntemleri  kimyasal arıtmada kombine bir şekilde kullanılarak endüstriyel atıksu tesisi projelendirilir ve tesis en kısa zamanda çalışır durumda teslim edilir. Mevcut endüstrinin tipine ve atıksuyun özelliğine göre değişik prosesli olarak tasarlanan kimyasal paket atıksu arıtma tesisleri yüksek verimle çalışmaktadır.

Kimyasal arıtmada sisteme gelen atıksu; fosfor giderimi, filtrasyon, aktif karbon, dezenfeksiyon, azot giderimi ve yağ giderme gibi prosesler kullanılarak arıtılır. Karıştırma, flokülasyon, çöktürme, ph ayarlama, filtrasyon, karbon adsrobsiyon, koagülasyon ve koagülantlar gibi proses ekipmanları kullanılarak tesis kurulumu gerçekleştirilir.
Tel : 0380 514 8698
Copyright 2020 © CENGİZ WEB DESIGN
Cep : 0535 785 1634
İçeriğe dön